контакти

Когато разговаряме, ние чуваме нашите клиенти.

Форма за запитване

Използвайте формата по-долу за да получите предварителна цена за абонаментно обслужване. Цената на пълно счетоводно, данъчно и ТРЗ абонаментно обслужване зависи от обема на документо оборота, числеността на персонала и спецификата в дейноста на фирмата. До вашите данни ще имат достъп единствено служителите на счетоводна къща Финконсулт 2000.

Фирма *
Лице за контакт *
Дейност на фирмата *
Имейл *
Телефон *
Запитване
статус на фирмата
регистрация Зддс
Внос
Чужди капитали
Износ
Брой осигурени лица
Брой обекти
Брой банкови сметки в лева
Брой банкови сметки валута
Privacy Policy *