екип

Бизнесът е път и ние споделяме пътуването с вас.

Виолета Иванова

управител / партньор

Илиана Банева

финансов директор / партньор