Услуги

Отговаряме на вашето доверие с нашия опит и експертност.

Нашата цел е да получите професионална, навременна и точна услуга от самия старт на вашия бизнес до годишното приключване. Ще имате собствен счетоводител, ще получавате своевременна персонална информация, нужна ви за вземане на бързи и адекватни управленски решения.

  • Обработка на текущите ви документи
  • Изготвяне на справки и анализи за собственици и ръководители на фирми
  • Изготвяне на справки декларации и дневници по ДДС и представянето им в НАП
  • Интрастат декларации, VIES декларации
  • Платежни документи за данъци, осигуровки и търговски плащания
  • Интернет банкиране с различно ниво на достъп
  • Изготвяне на справки за стокова наличност
  • Изготвяне на справки за разчети с доставчици и клиенти