Обновена е версията на програмения продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. № 3, обр. № 6

Публикувана е обновена версия на Програмен продукти за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6.