essay online

Отговорно счетоводство
за вашия бизнес.

 

За нас

Работете с нас за да планирате
и оптимизирате бизнеса си.

Финконсулт 2000 е счетоводна къща предлагаща всички счетоводни, данъчни и консултански услуги по обслужването на една фирма, юридическо или физическо лице. Нашият експертен екип ще ви предложи индивидуален подход и решение за данъчните ви разходи в текущ и годишен план. Услугите ни са насочени към малки и големи български или чуждестранни компании като еднократно или абонаментно обслужване.

 • Индивудуален подход към нуждите на всеки клиент
 • Планирани данъчни разходи съобразени с българското и европейско законодателство
 • Еднократно и абонаментно обслужване
 • Експертен и прецизен съвет за оптимизиране на финансовите и данъчни задължения
 • Онлайн достъп до всички фирмени документи
 • Гарантирана дискретност и конфеденциалност
 • Безплатни консултации при абонаментно обслужване
 • Трудово досие за всеки Ваш служител
 • Фирмено досие за вашата компания

Услуги

Отговаряме на вашето доверие с
нашия опит и експертност.

Нашата цел е да получите професионална, навременна и точна услуга от самия старт на вашия бизнес до годишното приключване. Ще имате собствен счетоводител, ще получавате своевременна персонална информация, нужна ви за вземане на бързи и адекватни управленски решения.

 • Обработка на текущите ви документи
 • Изготвяне на справки и анализи за собственици и ръководители на фирми
 • Изготвяне на справки декларации и дневници по ДДС и представянето им в НАП
 • Интрастат декларации, VIES декларации
 • Платежни документи за данъци, осигуровки и търговски плащания
 • Интернет банкиране с различно ниво на достъп
 • Изготвяне на справки за стокова наличност
 • Изготвяне на справки за разчети с доставчици и клиенти

Финконсулт 2000 освен счетоводно, ще обработи и подготви цялата ви данъчна документация и ще я представим на данъчната администрация - НАП и Национален статистичсески институт. На базата на дългогодишния си опит, ние ви гарантираме, че те ще са съобразени изцяло с българското данъчно законодателство. Ще оптимизираме вашите разходи за данъци и ще видите ефекта от планирането им. Всички данъчни срокове и задължения на вашата компания са наша грижа и задължение. Съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане в срок до 31.03 на следващата година, нашата услуга включва:

 • Изготвяне на годишна данъчна декларация за юридически лица
 • Подаване на годишна данъчна декларация пред НАП
 • Изготвяне и подаване годишен финансов отчет пред НАП и НСИ
 • Изготвяне на платежните за данъци
 • Данъчна защита и представителство при насрещни проверки и ревизии

При необходимост и съгласно българското законодателство, собствениците на дружества подават годишни декларации по ЗДДФЛ. Такава декларация подават и всички физически лица за доходи, различни от трудовите правоотношения, със срок 30.04 на следващата година, а именно - приходи от наем, друга стопанска дейност, други източници, земеделски производители, ЕТ и други. Финконсулт 2000 ще ви окаже съдействие, като ви предостави следните услуги:

 • Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица
 • Изготвяне на платежните за данъци
 • Консултиране относно данъчните ви задължения за получени доходи през годината
 • Консултиране и изготвяне на данъчни декларации за чуждестранни физически лица за доходи или собственост в България

Обработката на заплати и трудовото право е един огромен лабиринт и ние можем да ви освободим от него, както и необходимостта от познаване на куп законодателни документи, разпоредби и софтуери. Всички услуги по ТРЗ и осигуряване са безплатни за нашите абонати. За самостоятелна услуга по изготвяне на ведомости и трудови досиета на персонала, ви гарантираме пълна дискретност и конфиденциалност. Всеки ваш служител ще получи личен фиш, а вие - готови платежни за осигуровки и данъчни задължения, при спазване на законовия срок. С ползването на тази наша услуга, вие пестите от създаването на отдел “Човешки ресурси’’ и се ангажирате с ефективността на вашата компания, а не с обработка на работни заплати, осигурително и трудово право и изготвяне на документи. Тази наша услуга включва:

 • Изготвяне на уведомления, трудови договори, споразумения, длъжностни характеристики и заповеди (досиета на персонала)
 • Изготвяне на ведомости за заплати, граждански договори, болнични, отпуски и свързаните с тях документи
 • Изготвяне на платежните документи
 • Интернет банкиране
 • Обработки и заверки на трудови и осигурителни книжки
 • Консултации и предоставяне на алтернативи, съгласно българското трудово законодателство
 • Регистрация на самоосигуряващо се лице, изчисляване на месечни вноски и подаване на всички задължителни декларации - ежемесечни и годишни

Нашите одитори ще ви предоставят прецизен и обективен независим одит. Одиторите ни ще проверят и заверят вашите годишни финансови отчети, ще работят за оптимизация на вашия бизнес, за повишаване на ефективността и финансовите ви резултати. За целите на вътрешния одит, екипът на Финконсулт 2000 ще ви предостави професионално и компетентно консултиране в областта на вашия бизнес, финансовия контрол и данъчно планиране, с цел подобряване на вашите крайни резултати.

Блог

Искаме да сме ви полезни и да
сте информирани повече.

посети блога на Финконсулт 2000

Екип

Бизнесът е път и ние споделяме
пътуването с вас.

Виолета Иванова
управител / партньор

m+359 (0)888 593 224
evivanova@finconsult2000.com

Илиана Иванова
главен счетоводител / партньор

m+359 (0)888 742 146
eiivanova@finconsult2000.com

Контакт

Когато разговаряме, ние чуваме
нашите клиенти.

т+359 (0)2 870 0734
+359 (0)2 971 8810
м+359 (0)886 002 812
+359 (0)884 850 469

ф+359 (0)2 971 8811
einfo@finconsult2000.com
aСофия, кв. Хаджи Димитър
ул. Резбарска 1Д, ет. 3

Форма за запитване

Използвайте формата по-долу за да получите предварителна цена за абонаментно обслужване. Цената на пълно счетоводно, данъчно и ТРЗ абонаментно обслужване зависи от обема на документо оборота, числеността на персонала и спецификата в дейноста на фирмата. До вашите данни ще имат достъп единствено служителите на счетоводна къща Финконсулт 2000.

Статут на фирмата
Внос
Износ
Регистрация по ЗДДС
Чужди капитали